Aktuální opatření – COVID19

Publikováno: 4. 11. 2021

V rámci akce E-SPOT.cz / 2021 LoL World Championship – Žižkárna, České Budějovice, konané dne 6. 11. 2021, bychom Vás rádi požádali o dodržení následujících opatření.

Při příchodu se prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
  • Doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • Absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • Prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • Doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Během promítání uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Děkuje za pochopení, Váš E-spot.